10 februari 2015

Ingeborg Janssen Reinen
College van Bestuur
Gilde Opleidingen


Voor de lancering van de website van onze Studentenraad kreeg ik het verzoek om een blog te schrijven. Toeval of niet, juist ook afgelopen week vond de eerste landelijke conferentie plaats over medezeggenschap van studenten in het MBO.  Een mooie combinatie dus. De conferentie was ‘uitverkocht’ en daarmee was voorafgaand al duidelijk dat er veel belangstelling is voor dit thema.  Los van de inhoudelijke discussies die plaatsvonden, vond ik het al zeer waardevol om kennis uit te wisselen, en te horen hoe de medezeggenschap op alle verschillende scholen georganiseerd is. Ook de samenstelling van het publiek, leden van de studentenraden, begeleiders vanuit de ROC's, bestuurders, mensen van de MBO-raad en het Ministerie, maakten dat er in de workshops verfrissende discussies konden plaatsvinden.

Voor mij is duidelijk dat studenten een belangrijke groep vormen waarmee we in gesprek moeten willen zijn, ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. Mij viel op dat veel leden van de raden uitermate bedreven zijn in het formuleren van hun argumenten, en een goede kritische blik hebben op de dingen die goed gaan, maar ook op de zaken die verbetering behoeven. Nog meer dan in het verleden kunnen we onze studentenraad binnen Gilde betrekken bij de vraagstukken rondom onderwijs. Het Ministerie vraagt dat van ons (benadrukte Minister Bussemaker nog eens toen ze in de middag aanwezig was bij de discussie), maar ook zonder die ‘opdracht’ hebben we binnen Gilde al besproken dat het goed is om met de Raad in gesprek te gaan over onze ambities, over de thema’s van uitval en rendement, over rekenen en taal, over excellentie.

Daarbij helpt het dat we binnen Gilde een zittingstermijn binnen de Raad hebben van 2 jaar. Op veel andere ROC’s is dit maar 1 jaar, en speelt eigenlijk steeds het vraagstuk van continuiteit. Ik vind het wel van belang om, ook bij de aankomende verkiezingen, goed te kijken naar de vertegenwoordiging in de Raad. Binnen Gilde is ervoor gekozen om steeds elke locatie goed vertegenwoordigd te hebben, maar ik hoop toch ook dat de verschillende opleidingen of onderwijssectoren goed vertegenwoordigd zijn en blijven. Juist de verschillende perspectieven die je vaak hebt als je een ander type opleiding doet, is goed om ook in de studentenraad vertegenwoordigd te hebben. Hoe meer verschillende type studenten, hoe levendiger het debat kan zijn, en hoe beter de uitkomst van de discussies!

Ingeborg Janssen Reinen

College van Bestuur

Gilde Opleidingen