12 februari 2015

Patrick Jacobs
lid Studentenraad
Gilde Opleidingen


Vandaag was ik aanwezig bij de Conferentie ‘Medezeggenschap naar een Hoger Niveau‘ dat JOB in samenwerking met de MBO Raad vandaag had opgezet. Mensen van alle regio’s waren aanwezig zoals, studentenraden, Colleges van Besturen (CvB's) en begeleiders mochten deelnemen, dat betekende dat ik er ook was! Want ik ben namens Gilde Opleidingen, lid van de Studentenraad.

Ik heb jammer genoeg maar de helft van de dag kunnen meemaken i.v.m. toetsen die werden afgenomen voor periode twee van mijn opleiding. De dag was vol geboekt met heel veel interessante workshops en dat was wel te blijken! Omdat de conferentie teveel aanmeldingen had. Hierdoor was het heerlijk druk. In de pauze kon ik nog met mijn begeleider van de Studentenraad en lid van CvB van Gilde Opleidingen bijpraten over de dag. Toen kwam een interessant onderwerp, ‘samenwerking met andere ROC’s in de regio (Limburg)’. Citaverde vertegenwoordiger van de CvB was aangeschoven en vond het wel een leuk idee om eens rond de tafel te gaan m.b.t. zo’n interactie. Ik weet toevallig dat Arcus ook interesse had getoond. Wie weet kunnen we eens samen zitten en ervaring, tips en tops uitwisselen!

Toen begon éindelijk de workshop waar ik me voor had aangemeld ‘Kwaliteitsplan’. Dit was jammer genoeg de enige workshop die ik kon bijwonen. Maar het was interessant om te zien hoe andere ROC’s en AOC’s bezig waren met dit plan. ’Kwaliteitsplan’ is een voorstel van het Ministerie van Onderwijs aan de MBO’s om hun opleidingen te verbeteren. Hiervoor wordt geld apart gehouden en indien de MBO school aan de eisen voldoen, krijgen zij een deel van het geld. De workshop begon met het uitwisselen van kennis. Net zoals wij in maart om de tafel gaan met Gilde Opleidingen om onze suggesties te geven over het voorgestelde plan van aanpak te verbeteren. Op het einde waren wij bezig met ideeën uitwisselen over wat wij met de voorgestelde onderwerpen zouden willen doen.

Tot mijn verrassing, gingen we op het einde allemaal naar een grote zaal waar we een klein debat mochten bijwonen. Minister Bussemaker (Minister van Onderwijs) was aanwezig en deed mee met de stellingen die werden gepresenteerd. Nu was ik wat te ijverig  met de discussie vanuit het debat over de stellingen. De stellingen waren goed onderbouwd waardoor er uren  over gedebatteerd kon worden.  Het was leuk om erbij te zijn geweest. De dag werd afgesloten met een borrel. Na deze genuttigd te hebben ben ik weer terug naar Limburg gereisd. Al met al was het zeker de moeite ward om erbij aanwezig te zijn!

Patrick Jacobs,

lid Studentenraad Gilde Opleidingen.