01 juli 2015

In juni 2013 stelde ik mij kandidaat voor de Studentenraad en ik had maar één doel voor ogen: de BPV aanpakken binnen Gilde Opleidingen! Ik was ervan overtuigd dat de Studentenraad de plek is om dit doel te realiseren. Je komt namelijk als lid van de Raad direct in contact met het CvB (College van Bestuur) en zij zijn een belangrijk bestuursorgaan binnen Gilde Opleidingen.

Yes, het is gelukt! Bedankt Studentenraad

Gedurende mijn eerste jaar als lid van de Studentenraad heb ik dan ook veel studenten, uit elke sector, gevraagd wat zij vonden dat er beter kon omtrent de BPV. Uit deze gesprekken kwamen een aantal zaken steeds weer naar boven. Dit waren o.a. een betere voorbereiding op de stage en betere communicatie tussen de student en het stagebedrijf. 

Met dit in mijn achterhoofd ben ik een brief gaan opstellen voor het CvB. Toen ik de brief afhad, heb ik deze eerst voorgelegd aan mijn mederaadsleden en gevraagd of zij het eens waren met de aangegeven verbeterpunten in de brief. Na uitvoerig overleg en een aanpassing hier en daar was de Studentenraad het unaniem  met de inhoud eens: versturen die brief!

Begin 2015 was het dan zo ver. We kregen een schriftelijke reactie op mijn brief van het CvB. Dit was voor mij mijn hoogtepunt uit mijn tijd in de Studentenraad. In de brief verklaarde het CvB namelijk dat, mede dankzij mijn brief, de BPV is opgenomen in een interne audit van Gilde Opleidingen en dat de BPV een prominente plek heeft gekregen in de onderwijsagenda van Gilde Opleidingen.

Mijn doel is dus bereikt en ik kan je vertellen dat het goed voelt, dat je iets hebt  betekend voor meer dan 10.000 studenten. Zonder de Studentenraad was dit mij nooit gelukt, daarom bedankt!

Yannick Cuijten