06 juni 2016

Als gevolg van een eerder werkbezoek van burgemeester Rianne Donders van Roermond bij Gilde Opleidingen is de Studentenraad 2 juni j.l. uitgenodigd om een kijkje te nemen in de keuken van de gemeente Roermond.

Op bezoek bij burgemeester Donders

Een behoorlijke delegatie van de Raad heeft eerst een rondleiding gekregen in het stadhuis van Roermond, waarbij zij zowel toegang tot het archief als de voormailge gevangenis in de kelder hebben gekregen. Zowel de kabinetschef van de burgemeester als de griffier van de gemeenteraad leggen uit wat hun taken en werkzaamheden zijn. In de raadszaal ondervinden de leden van de Studentenraad wat democratie inhoudt en burgemeester Donders geeft aan dat zij verbinding maken als haar belangrijkste taak ziet.  Al met al een interessant programma, waarbij de leden van de Studentenraad op een andere manier hebben kunnen ervaren wat inspraak inhoudt.