06 juni 2016

Vandaag 6 juni 2016 werd door het oude bestuur van JOB, de resultaten van JOB-Monitor 2016 overhandigd!

De Studentenraad van Gilde Opleidingen was aanwezig bij de presentatie en overhandiging van de JOB-Monitor 2016. Dit werd op een leuke en interactieve manier, zijnde quiz of mening geven, gepresenteerd door JOB. De opkomst van het resultaat is gegroeid ten opzichte van 2014. Dit is goed nieuws! Want zo kan de Studentenraad zich hard maken voor de studenten om de kwaliteit, veiligheid en vele andere onderwerpen te waarborgen of juist te verbeteren. GIlde Opleidingen heeft een opkomst gehad van 60,7%, dat is super!! De Studentenraad zal in samenwerking met de College van Bestuur zeker werk van maken van zaken die aangepakt dienen te worden.