26 maart 2019

Na de verkiezingen van februari 2019 heeft de Studentenraad een nieuwe samenstelling.

Nieuwe samenstelling

De Raad bestaat nu uit 17 leden. Op de foto zie je de leden met in hun midden de ondersteuner Ger Heijligers.