13 augustus 2019

De Studentenraad houdt vrijdag 1 november a.s. weer overleg. Dit wordt gehouden van 14.00 - 16.30 uur in lokaal B 113 Bredeweg te Roermond.

Deze vergadering heeft een agenda en vergaderstukken die je op deze pagina kunt inzien.

De bijeenkomst is openbaar, dus voor iedereen van Gilde Opleidingen toegankelijk.

# Agenda

# Verslag overleg 20-09-2019

# Dagelijks bestuur 09-10-2019

# Brief DUO

# Panelgroepen

# Conceptplan verkiezingen

# Format OER

# POK

# Numerus fixus HTV

# Vergaderschema