07 mei 2018

De Studentenraad vergadert nog twee keer dit schooljaar. Te weten vrijdag 24 mei a.s. en vrijdag 22 juni a.s.

Vergaderschema 2017-2018

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op de locatie Dunantstraat te Venray. Klik hier voor het schema van het schooljaar 2017-2018