17 juni 2018

De vergaderstukken zijn openbaar. Dus hier heeft iedereen van Gilde Opleidingen inzicht in de bijlagen.

Vergaderstukken 22 juni a.s.

* Agenda 22-06-2018


* Verslag bijeenkomst 25-05-2018

* Dagelijks bestuur 11-06-2018

* Eduarte-app

* Examenreglement Beroepsonderwijs

* Examenreglement VAVO
 

* Kaderstelling bindend studieadvies